Author Topic: [16-04-61] มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดอาหารไทย "แซบอีหลี สุขีวิถีถิ่น"...  (Read 56 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
เวลา 17.30 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดอาหารไทย "แซบอีหลี สุขีวิถีถิ่น" และมอบรางวัลแก่ผู้แต่งกายด้วยชุดไทยที่มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์และงานมหกรรมอาหารถิ่นอินโดจีนกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561 

ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ริ่มฝั่งแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองนครพนม