Author Topic: [15-05-61] ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม...  (Read 42 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม  ถ่ายทอดสัญญาณจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน