Author Topic: [16-05-61] ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการจัดระเบียบร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขง...  (Read 68 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการจัดระเบียบร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดโซนนิ่งพื้นที่ตั้งร้านค้าและจัดสร้างร้านค้า จำนวน 12 ร้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการเดิมในท้องถิ่นสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นควบคู่กับการรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม