Author Topic: ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม  (Read 124 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม  คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม  และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม