นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

Topics

(1/1)

[1] มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 2564

[2] มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2562

[3] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ตามประกาศจังหวัดนครพนม ลว.5ต.ค.61

[4] นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

[5] นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2561

[6] นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2558

Navigation

[0] Up one level

Go to full version