การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

Topics

(1/2) > >>

[1] ขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ 2562

[2] มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 (2)

[3] มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562

[4] ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2561

[5] ITA 2562 เพิ่มเติม

[6] เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 กันยายน 61

[7] รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา (2560)

[8] คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 241/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 (ITA)

[9] รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครพนม

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version