Author Topic: ตราสัญลักษณ์ 232 ปี เมืองนครพนม  (Read 2338 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว9456 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารีจักรีวงศ์" โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน 2561 (9 วัน 9 คืน) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช สามารถ ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 232 ปี จังหวัดนครพนม และตัวอย่างท้ายหนังสือราชการ ได้ตามไฟล์แนบ

-------------------------------------------
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดนครพนม
โทร.  0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------------------
« Last Edit: September 04, 2018, 08:48:06 AM by POC »