พูดคุยเรื่องทั่วไป

No New Posts กิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

169 Posts
169 Topics

Last post by pittawat kawansu
in [17-03-61]ให้การต้อนรับแ...
on March 21, 2018, 02:30:00 PM

No New Posts ข่าวประชาสัมพันธ์

144 Posts
130 Topics

Last post by pittawat kawansu
in เรือนจำนครพนม ประดกาศรับ...
on March 13, 2018, 09:10:03 AM

No New Posts ข่าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ

16 Posts
16 Topics

Last post by Nakhonphanom SEZ
in [21/02/2561] ชี้แจงการลง...
on February 21, 2018, 10:04:50 AM

ข่าวราชการ

No New Posts การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ...
on January 12, 2018, 11:33:54 AM

No New Posts นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัด

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in นโยบายคุณธรรมและความโปร่...
on February 20, 2018, 10:10:47 AM

No New Posts การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

4 Posts
4 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in เอกสารประกอบการบรรยาย เร...
on March 13, 2018, 11:27:07 AM

No New Posts การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4 Posts
4 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in แผนปฏิบัติราชการด้านการป...
on March 13, 2018, 09:38:07 AM

No New Posts จัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

99 Posts
99 Topics

Last post by pittawat kawansu
in เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศ...
on March 19, 2018, 10:29:43 AM

No New Posts การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Moderator: POC

41 Posts
41 Topics

Last post by POC
in ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ค...
on August 28, 2017, 03:56:11 PM

No New Posts ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

52 Posts
52 Topics

Last post by pittawat kawansu
in รายงานการประชุมกรมการจัง...
on March 21, 2018, 10:41:46 AM

No New Posts พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

5 Posts
4 Topics

Last post by solardestroyer
in Re: พระราชบัญญัติข้อมูลข...
on February 13, 2016, 11:07:02 AM

No New Posts การจัดการองค์ความรู้

KM

Moderator: POC

0 Posts
0 Topics

No New Posts การบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA TQA

Moderator: POC

1 Posts
1 Topics

Last post by administrator
in การประเมินผลตามคำรับรองก...
on August 21, 2014, 01:43:02 PM

No New Posts วาระงานผู้บริหาร

Moderator: POC

101 Posts
101 Topics

Last post by pittawat kawansu
in วาระงานผู้บังคับบัญชา 23...
on March 22, 2018, 06:28:05 PM

No New Posts สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู...
on March 15, 2017, 01:44:58 PM

No New Posts ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in แบบฟอร์มรายงานการสำรวจงบ...
on December 04, 2017, 09:16:23 AM

หนังสือเวียน

No New Posts กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

4 Posts
4 Topics

Last post by POC
in เอกสารประกอบการจัดทำแผนง...
on February 08, 2017, 02:59:22 PM

No New Posts หน่วยตรวจสอบภายใน

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (C...
on November 15, 2017, 02:24:44 PM

No New Posts กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

90 Posts
90 Topics

Last post by pittawat kawansu
in รายงานการประชุม ก.บ.จ. จ...
on March 22, 2018, 05:38:32 PM

No New Posts กลุ่มงานอำนวยการ

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in การจัดทำรายงานการควบคุมภ...
on January 11, 2018, 11:33:56 AM

No New Posts กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

113 Posts
106 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in แนวทางการประเมินผู้ว่ารา...
on March 14, 2018, 11:03:29 AM

No New Posts งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด...
on September 15, 2015, 11:30:21 AM

No New Posts ข้อสั่งการ

20 Posts
20 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
on March 05, 2018, 03:04:15 PM

No New Posts รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

5 Posts
5 Topics

Last post by kullapat
in สรุปการลงพื้นที่ของคณะทำ...
on March 14, 2018, 03:17:44 PM

  • No New Posts
  • Redirect Board

ชุมชนนครพนม - Info Center

Forum Stats Forum Stats

911 Posts in 891 Topics by 720 Members. Latest Member: popzaoeE4
Latest Post: "วาระงานผู้บังคับบัญชา 23..." ( March 22, 2018, 06:28:05 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

5 Guests, 6 Users

Users active in past 15 minutes:
Keekayr1200gs, jeerapunsanook, Posthizzt555, kkthai20009, jackbaristaa, pramotepra222

Most Online Today: 18. Most Online Ever: 109 (August 28, 2017, 11:56:33 AM)