พูดคุยเรื่องทั่วไป

No New Posts กิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

383 Posts
383 Topics

Last post by POC
in ร่วมกิจกรรมในงาน “รวมพลส...
on July 17, 2018, 01:35:15 PM

No New Posts ข่าวประชาสัมพันธ์

163 Posts
149 Topics

Last post by kittareaU3
in ร้าน Chotyshop จำหน่ายปล...
on July 21, 2018, 03:58:55 PM

No New Posts ข่าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ

18 Posts
18 Topics

Last post by Nakhonphanom SEZ
in [28/04/2561]ต้อนรับคณะจา...
on May 01, 2018, 01:22:36 PM

ข่าวราชการ

No New Posts การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ...
on July 04, 2018, 03:50:08 PM

No New Posts นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัด

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in นโยบายคุณธรรมและความโปร่...
on February 20, 2018, 10:10:47 AM

No New Posts การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

7 Posts
7 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in รายงานผลการวิเคราะห์การจ...
on May 23, 2018, 08:50:55 AM

No New Posts การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8 Posts
8 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in มาตรการป้องกันและปราบปรา...
on April 09, 2018, 03:33:27 PM

No New Posts กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

3 Posts
3 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังห...
on April 02, 2018, 10:25:44 AM

No New Posts จัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

124 Posts
124 Topics

Last post by pittawat kawansu
in เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศ...
on July 05, 2018, 03:54:45 PM

No New Posts การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Moderator: POC

42 Posts
42 Topics

Last post by POC
in หนังสือจังหวัดนครพนม ที่...
on July 12, 2018, 11:18:23 AM

No New Posts ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

55 Posts
55 Topics

Last post by pittawat kawansu
in รายงานการประชุมกรมการจัง...
on June 27, 2018, 04:54:18 PM

No New Posts พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารข...
on June 05, 2018, 10:19:44 AM

No New Posts การจัดการองค์ความรู้

KM

Moderator: POC

17 Posts
17 Topics

Last post by POC
in KM : กระบวนทัศน์ การดูแล...
on June 13, 2018, 02:56:21 PM

No New Posts การบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA TQA

Moderator: POC

1 Posts
1 Topics

Last post by administrator
in การประเมินผลตามคำรับรองก...
on August 21, 2014, 01:43:02 PM

No New Posts วาระงานผู้บริหาร

Moderator: POC

179 Posts
179 Topics

Last post by pittawat kawansu
in วาระงานผู้บังคับบัญชา 21...
on July 20, 2018, 08:13:04 PM

No New Posts สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู...
on March 15, 2017, 01:44:58 PM

No New Posts ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in แบบฟอร์มรายงานการสำรวจงบ...
on December 04, 2017, 09:16:23 AM

No New Posts คู่มือประชาชน

เอกสาร / คู่มือ สำหรับประชาชน เพื่อติดต่อราชการ

3 Posts
3 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบ...
on May 23, 2018, 10:27:49 AM

หนังสือเวียน

No New Posts กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in เอกสารประกอบการจัดทำแผนง...
on February 08, 2017, 02:59:22 PM

No New Posts หน่วยตรวจสอบภายใน

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (C...
on November 15, 2017, 02:24:44 PM

No New Posts กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

94 Posts
94 Topics

Last post by pittawat kawansu
in รายงานการประชุมคณะกรรมกา...
on July 19, 2018, 09:33:57 AM

No New Posts กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

50 Posts
49 Topics

Last post by aphisit
in รายงานผลการดำเนินการของศ...
on July 17, 2018, 10:10:43 AM

No New Posts กลุ่มงานอำนวยการ

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in การจัดทำรายงานการควบคุมภ...
on January 11, 2018, 11:33:56 AM

No New Posts กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

131 Posts
124 Topics

Last post by pittawat kawansu
in หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนิน...
on July 17, 2018, 10:12:00 AM

No New Posts งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด...
on September 15, 2015, 11:30:21 AM

No New Posts ข้อสั่งการ

21 Posts
21 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ขอความร่วมมือในการส่งเสร...
on June 11, 2018, 03:24:17 PM

No New Posts รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in ผลติดตามความก้าวหน้าและผ...
on July 03, 2018, 11:59:48 AM

  • No New Posts
  • Redirect Board

ชุมชนนครพนม - Info Center

Forum Stats Forum Stats

1357 Posts in 1335 Topics by 734 Members. Latest Member: laiyongcai92
Latest Post: "ร้าน Chotyshop จำหน่ายปล..." ( July 21, 2018, 03:58:55 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

9 Guests, 1 User

Users active in past 15 minutes:
diorarmani2000

Most Online Today: 11. Most Online Ever: 109 (August 28, 2017, 11:56:33 AM)