Author Topic: การฝากเงินแบบมีประกันชีวิต - รับทำบัญชี  (Read 277 times)

   สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ผมมีบริการรับทำบัญชี หากท่านสนใจสามาถติดต่อได้ครับ วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฝากเงินแบบมีประกันชีวิต หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและต้องการความคุ้มครองจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  มีการฝากเงินอยู่ชนิดหนึ่งที่จะได้รับทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและการคุ้มครองสุขภาพหรือการคุ้มครองอุบัติเหตุ ควบคู่ไปด้วย
   โดยปกติโครงการรับฝากเงินประเภทนี้  จะมีหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนดไว้  บ้างก็กำหนดให้มีเงินคงเหลือในบัญชีตามที่ทางธนาคารกำหนด หรือให้ฝากเงินในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน เช่น  เงินฝากแบบเพิ่มสุข หรือเงินฝากแบบเพิ่มขวัญของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งตัวอย่างของการฝากเงินที่ได้รับการคุ้มครองนี้  คุณสามารถเลือกได้ทั้งแบบออมทรัพย์และแบบฝากประจำตามต้องการ
   เพียงเท่านี้  คุณก็จะได้รับทั้งดอกเบี้ยและการคุ้มครองสุขภาพและคุ้มครองอุบัติเหตุควบคู่ไปด้วย  ถือเป็นการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนถึง 2 อย่างเลยทีเดียว หากท่านผู้อ่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บรับทำบัญชีครับ

เรามีบริการรับทำบัญชี ชลบุรี  หากท่านสนใจ  :)

ขอขอบพระคุณเจ้าของเว็บไซด์นะครับสำหรับพื้นที่ในการโปรโมตเว็บไซด์