พูดคุยเรื่องทั่วไป > ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.นครพนม เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

(1/1)

POC:
จ.นครพนม เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯ

ดาวน์โหลด >>>>>https://www.dropbox.com/s/uohhvhf1jqj1fqj/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%8F_%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.rar?dl=0

Navigation

[0] Message Index

Go to full version