ข่าวราชการ > การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (สั่ง ณ 4 ต.ค. 60)

(1/1)

POC:
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.3/ว14667 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด คลิกที่นี่
--------------------------------------------
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 1287
--------------------------------------------

Navigation

[0] Message Index

Go to full version