ข่าวราชการ > การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ณ 5 ต.ค. 60)

(1/1)

POC:
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ณ 5 ต.ค. 60)

Navigation

[0] Message Index

Go to full version