Author Topic: [10/03/2560] การประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)  (Read 186 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1020
    • View Profile
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณขายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม