Author Topic: [07/04/2560] ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุบลราชธานี  (Read 63 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 787
    • View Profile
วันที่ 7 เมษายน 2560 ต้อนรับคณะจากจังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม