Author Topic: [24/05/2560] ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเชียงราย  (Read 184 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 974
    • View Profile
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ต้อนรับคณะจากเชียงราย มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม