Author Topic: [20/08/2560] ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเชิ่งปฏิบัติการ...  (Read 193 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1017
    • View Profile
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม บรรยายในหัวข้อ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม" แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดรายงานด้านเศรษฐกิจคลังจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (OSS)
« Last Edit: October 20, 2017, 11:11:50 AM by POC »