พูดคุยเรื่องทั่วไป > ข่าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

[20/08/2560] ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเชิ่งปฏิบัติการ...

(1/1)

POC:
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม บรรยายในหัวข้อ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม" แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดรายงานด้านเศรษฐกิจคลังจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (OSS)

Navigation

[0] Message Index

Go to full version