Author Topic: [26/08/2560] ให้การต้อนรับคณะจากจังหวัดหนองคาย  (Read 89 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 799
    • View Profile
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ต้อนรับคณะจากหนองคาย  มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม