Author Topic: [09/11/60] ผู้ว่าฯ ให้การต้อนรับ นายโน กวังอิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ...  (Read 135 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1139
    • View Profile
วัันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ นายโน กวังอิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะในโอกาสเยือนจังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดนครพนมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม