Author Topic: [08/11/60] ร่วมงานเลี้ยงอำลาย้ายจากตำแหน่งของ นายหลี่ หมิงกัง กงสุลใหญ่...  (Read 181 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่8พ.ย.60 เวลา18.30น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางพจนี ฤทธิกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมงานเลี้ยงอำลาย้ายจากตำแหน่งของ นายหลี่ หมิงกัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเป็นเวลารวม 3 ปี

ณ ห้องมงกุฎเพชรแกรนด์บอลรูมโรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น