Author Topic: [16/11/60] การประชุมการตรวจสอบข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อพิจารณาความจำเป็น..  (Read 136 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1139
    • View Profile
16 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อพิจารณาความจำเป็น ความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญ ในการดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนวชายแดนต่างๆ

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม