Author Topic: [16/11/60] การประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ...  (Read 117 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1139
    • View Profile
16 พ.ย. 60 เวลา 14.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ ห้องประชุมพระธาตุมหาชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครพนม