Author Topic: [18/11/60] ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ...  (Read 156 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1139
    • View Profile
วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

ณ อาคารศูนย์สารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม