ข่าวราชการ > การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด

(1/1)

POC:
คู่มือการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.pad.moi.go.th หัวข้อ "คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด"

Navigation

[0] Message Index

Go to full version