พูดคุยเรื่องทั่วไป > กิจกรรมผู้บริหาร

[23/11/60] การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พ.ย.60 ...

(1/1)

POC:
วันที่ 23พ.ย.60 เวลา09.00น. นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมกับ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ,นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ,นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง,  นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการตรวจติดตามเพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) พร้อมทั้งตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดนครพนม และเยี่ยมการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดนครพนม

Navigation

[0] Message Index

Go to full version