พูดคุยเรื่องทั่วไป > กิจกรรมผู้บริหาร

[23/11/60] ให้การต้อนรับ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย..

(1/1)

POC:
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ  นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

Navigation

[0] Message Index

Go to full version