Author Topic: [15/12/60] ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV ...  (Read 181 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐภาคเอกชน ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตาม "โครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมอาชญากรรมภายในจังหวัดนครพนม" พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  และชมการสาธิตการใช้งานกล้อง CCTV ร่วมกับรถ CCTV mobile และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมี พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นำเยี่ยมชมพร้อมอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจังหวัดนครพนมได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ตามโครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมอาชญากรรมด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำนวน 25 ล้านบาทเศษ ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 122 ตัว 44 จุด ศูนย์ควบคุมในพื้นที่ 7 สถานี รถ CCTV mobile  1 คัน และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) 1 ลำ โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครพนมต่อไป