Author Topic: [29/11/60] ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พฤศจิกายน 2560  (Read 271 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
ันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น.  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีพิธีการก่อนประชุมดังนี้
  1. พิธีมอบเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องพิเศษชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลนครพนม
  2. พิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่จับยึดยาเสพติด
  3.พิธีจัดงานวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตทางถนน
  4. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมานเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560
  5. พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
  6. พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการ
 
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม