Author Topic: [31/01/61] การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ...  (Read 84 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่31ม.ค.61 เวลา10.00น.

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณารับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม