Author Topic: [31/01/61] การประชุมประจำปีเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานท้องถิ่น...  (Read 88 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 13.30น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ เป็นประธานการประชุมประจำปีเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานท้องถิ่นภายในจังหวัดนครพนมและเลือกผู้แทนเครือข่าย เพื่อให้มีผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ณ   ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม