Author Topic: [01/02/61] การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ...  (Read 102 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่1 ก.พ.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำจังหวัดนครพนม (คอจ.)ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุมพระธาตุมรุขนคร สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่)