Author Topic: [01/02/61] การประชุมสนับสนุนสร้างการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน ...  (Read 103 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 11.00น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ   เป็นประธานการประชุมสนับสนุนสร้างการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนและโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปในแนวทางที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด

ณ   ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม