Author Topic: [01/02/61] การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนครพนม  (Read 100 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 13.30น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนครพนม

ณ   ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม