Author Topic: [02/02/61] การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในบูรพาจารย์ ประจำปี 2561...  (Read 95 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 09.30น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2561

ณ   วัดศรีเทพประดิษฐาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม