Author Topic: [03/02/61] พิธีเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีนมัสการพระธาตุจำปา” ...  (Read 104 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 61
เวลา 09.09 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีนมัสการพระธาตุจำปา” ประจำปี 2561 และพิธีเททองหล่อยอดฉัตรพระธาตุจำปา

ณ วัดพระธาตุจำปา ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม