Author Topic: [06/02/61]พิธีเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  (Read 100 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่6ก.พ.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนนครพนมวิทยาคม (Open house เทา - แดง 2018) ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมและสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ การแสดงวงดนตรี การแข่งขันทักษะวิชาการ การแนะแนวการศึกษา

ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม