Author Topic: จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอร์ตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพิเพียงเพื  (Read 199 times)

pittawat kawansu

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 301
    • View Profile
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอร์ตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามโครงการตามงบประมาณราชจ่ายกลุ่มจังหวัด