Author Topic: [13-03-61] มอบเงินและสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ...  (Read 141 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินและสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รวมมูลค่า 36,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อช่วยเหลือ นายภาสกร อุ่นลุ่ม และครอบครัว ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง  ณ บ้านเลขที่ 62 ม.15 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

จากนั้นเวลา 11.00 น.  มอบเงินและสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รวมมูลค่า 12,940 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อช่วยเหลือ นายธัญญา เสนาช่วย และครอบครัว ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน  ณ บ้านเลขที่ 18 ม.4 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม