Author Topic: ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561  (Read 201 times)

kullapat

  • Budget Audit
  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561