Author Topic: [10-04-61] พิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561  (Read 110 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61
เวลา 10.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ของไทย

ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม