Author Topic: [13-04-61] ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำจุดให้บริการ...  (Read 55 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำจุดให้บริการประชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 6 จุด ดังนี้
1. สามแยกหลักศิลา ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม
2. ทางแยกหน้าวัดบูรพาราม ต.เรณู อ.เรณูนคร
3. สามแยกบ้านต้อง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม
4. สี่แยกหน้าโรงเรียนบ้านพุ่มแก ต.พุ่มแก อ.นาแก
5. สามแยกหน้าที่ว่าการอำเภอนาแก อ.นาแก
6. สามแยกบ้านนาเหนือ ต.พระซอง อ.นาแกอ