Author Topic: [18-04-61] พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (Read 106 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่18เม.ย.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2561
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและพิธีการทางลูกเสือ และสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม(ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) อ.เมือง จ.นครพนม