Author Topic: [28-04-61] มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย...  (Read 44 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
เวลา 11.00  น. 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอนาทม จำนวน 97 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาทม อ.นาทม จ.นครพนม  จากนั้นจึงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายรุนแรงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้สั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว