Author Topic: [29-04-61] พิธีสรงน้ำพระทอง-พระเทียม วัดโพธิ์ศรี และพระติ้ว-พระเทียม วัดโอกาส...  (Read 50 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
เวลา 13.30  น. 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระทอง-พระเทียม วัดโพธิ์ศรี และพระติ้ว-พระเทียม วัดโอกาส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561  ณ วัดโพธิ์ศรี และวัดโอกาส ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  โดยมีพระราชสิริวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์