Author Topic: [30-04-61] พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการวางแผนการแข่งขันทางการค้า ...  (Read 44 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันที่ 30เม.ย.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการวางแผนการแข่งขันทางการค้า การลงทุนและการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบึก อ.เมือง จ.นครพนม