Author Topic: [30-04-61] การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2  (Read 48 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61
เวลา 09.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อทราบการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และงบประมาณตามแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิจารณาโครงการที่ขอใช้งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม