Author Topic: [30-04-61] การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาแหล่งโบราณสถานเมืองมรุกขนคร  (Read 69 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันที่ 30เม.ย.61 เวลา13.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาแหล่งโบราณสถานเมืองมรุกขนคร
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
ที่มีการค้นพบแห่งโบราณสถาน บริเวณบ้านเมืองเก่า บ้านท่าค้อ และบ้านดงหมู ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อพิจารณาการบูรณะ และพัฒนาเป็นแห่งท่องเที่ยวที่สำคัญขอบจังหวัด