Author Topic: [01-05-61] พิธีปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลพุ่มแก ประจำปี 2561 และจุดบั้งไฟล้าน...  (Read 94 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันอังคารที่ 1 พ.ค. 61
เวลา 16.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลพุ่มแก ประจำปี 2561 และจุดบั้งไฟล้าน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอิสาน และส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน

ณ บริเวณฐานจุดบั้งไฟชั่วคราว บ.พุ่มแก ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม