Author Topic: [07-05-61] ร่วมประชุมสภากาแฟเทศบาลเมืองนครพนม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  (Read 50 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61
เวลา 08.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมประชุมสภากาแฟเทศบาลเมืองนครพนม  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรของเทศบาลเมืองนครพนม ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ปรึกษาข้อราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเมืองนครพนม

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม