Author Topic: [09-05-61] การประชุมคณะทำงานการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  (Read 70 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61
เวลา 09.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง และทำการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการจัดระเบียบริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม